Vijftien tot twintig procent van de bevolking is hoogsensitief. Dat stelde Amerikaans psychologe Elaine Aaron vast in de jaren negentig. Er is veel over hooggevoeligheid te vinden inmiddels. Maar nog even in het kort: hooggevoelige mensen hebben een gevoeliger zenuwstelsel en staan (onbewust) extra open voor prikkels en indrukken.

De laatste tijd lijken er in mijn omgeving steeds meer mensen zich te herkennen in de kenmerken van HSP. Juist nu, in deze huidige tijd, is het naar mijn mening niet zo vreemd dat het percentage van hoogsensitieve personen misschien wel al veel hoger is komen te liggen dan Aaron eerder stelde. Ik heb er verder geen onderzoek naar gedaan hoor. Maar ik hoor er steeds meer mensen over. In deze blog deel ik mijn gedachten hierover. Haal er vooral uit wat voor jou resoneert of laat gaan wanneer dit niet het geval is.

Collectief hoger bewustzijn

Eerst nog even iets over de tijd waar we momenteel in leven. Een steeds groter wordende groep is zich ervan bewust dat we in een tijdperk zijn beland waarin we als mensheid collectief een hoger bewustzijn hebben ontwikkeld en zich nog verder ontwikkelt. Dit is het gevolg van het collectief ontwakingsproces: hoe meer we in verbinding zijn met onszelf en afgestemd zijn op de scheppende levenskracht, hoe hoger ons bewustzijn. We leven in de huidige tijd veel bewuster als het gaat om mens, dier en milieu, maar ook als het gaat om leven vanuit onze ‘purpose’ en werken meer samen met de spirituele wereld. Yoga, meditatie en spirituele ontwikkeling draagt allemaal bij aan het verhogen van ons bewustzijn en die van de wereld. Als deze blog onder je aandacht is gekomen, ben je waarschijnlijk zelf ook al ontwaakt of aan het ontwaken.

Universele wetten: de wet van Trilling

Universele of Kosmische Wetten worden gezien als de basis van waaruit de mensheid kan evolueren naar een hoger bewustzijn. Collectief timmeren we al hard aan de weg om naar deze universele wetten te handelen en in ons voordeel te laten werken. Marja de Vries geeft in haar boek ‘De hele olifant in beeld’ meer inzicht in de zeven Universele wetten. Ze geeft aan dat wanneer iets in lijn is met de universele wetten het makkelijker gaat, minder moeite kost, meer overeenkomt met wie we in essentie zijn en het meer in harmonie is met het groter geheel. Merk je meer synchroniciteit in je leven en gaat manifesteren en creëren steeds gemakkelijker? Dan ben je op de goede weg.

Een van deze zeven wetten is de Wet van Trilling. Deze wet gaat er van uit dat alles uit energie bestaat en een eigen unieke frequentie heeft. Of het nu een steen, een boom of een gedachte is. En dus ook jij en ik. Wanneer ons ego plaats maakt voor ons Hoger Zelf, gebeurt alles in ons leven vrijwel ‘als vanzelf’. Ook het volgen van onze zielenwens brengt ons naar een hoger bewustzijn. We zien tegenwoordig steeds meer mensen hun hart volgen en voor zich zelf beginnen. Door in hun eigen licht te staan, inspireren ze anderen om hetzelfde te doen en zelf ook in een hogere energietrilling te leven. Dat is een natuurlijke neiging in de richting van de hogere frequenties volgens de Wet van Trilling: hogere trillingen kunnen lagere trillingen transformeren terwijl dit niet omgekeerd geldt.

 

Van HSP naar lichtwezen

De overgang naar een hoger bewustzijn, brengt ook een hogere of snellere (maar net hoe je het bekijkt) energietrilling met zich mee. Daar waar dingen in de 3e dimensie bewustzijn (3D) een langzame trilling hebben door de dichtheid van de materie en een fysieke verschijningsvorm is de frequentie in de 5e dimensie (5D) veel lichter en sneller. Hierdoor zijn we in staat om via gedachten te manifesteren en andere niveaus van werkelijkheid te ervaren dankzij sterker wordende helderziende en intuïtieve gaven. De overgang naar 5D heeft ook op DNA niveau impact en ervaren steeds meer mensen meer gevoeligheid in hun lichaam. Deze gevoeligheid, die voor mijn gevoel bij een steeds groter wordende groep ervaren wordt, wordt gauw in verband gebracht met de kenmerken van HSP, maar nog niet zo zeer met de verschuiving naar de vijfde dimensie.

Wat heeft nu het evolutieproces naar een hoger bewustzijn te maken met HSP? Stel nou dat jij als Hooggevoelige met een verfijnde en hoge energiefrequentie in een 3D wereld met een dichte of lage energietrilling bent geboren. Je voelt je hier niet thuis en je licht verzwakt. Je wordt overgevoelig. Wat eerder je kracht was ervaar je nu als klacht. Je hooggevoeligheid wordt een last. Door je te herinneren wie je bent gaat je licht weer stralen en raak je met jouw licht anderen en wordt het bewustzijn van de wereld als geheel verhoogd. Hoe meer mensen zich dit weer gaan herinneren, hoe hoger het collectief bewustzijn. Veel mensen ervaren momenteel dat hun zintuigen steeds gevoeliger worden. Maar ook hun intuïtie en heldere gaven. Het is daarom ook niet vreemd dat steeds vaker steeds meer mensen deze kenmerken van gevoeligheid in verband brengen met HSP. Maar het is ook niet gek om het in verband te brengen met een hoger bewustzijn, waardoor je hooggevoelig bent of wordt.

De term HSP voelt voor mij in deze tijd van ontwaking niet meer als volledig. Het voelt voor mij, zoals het nu naar buiten wordt gebracht, als hokjes-denken en geeft een stempel voor enkel een specifieke groep mensen. Begrijp me niet verkeerd, de boeken van o.a. Elaine Aaron en Susan Marletta Hart hebben mij, en vele anderen om mij heen, enorm geholpen bij mijn eigen zoektocht naar mezelf en ben er ontzettend dankbaar voor. Ik heb er door de jaren heen alleen een andere kijk op gekregen. De term HSP zou ik nu liever willen vervangen door Lichtwezen (voor degenen die er klaar voor zijn). Als je er namelijk van uit gaat dat wij allemaal over het potentieel bezitten om te evolueren naar een verfijndere en hogere trilling, dan weet je dat we in die zin allen gelijk zijn. Er zijn geen uitverkorene voor wie dit enkel is weggelegd. Nee. Het is voor elk van ons mogelijk. Er is alleen zoiets als vrije wil waardoor we andere paden bewandelen om uiteindelijk tot hetzelfde doel te komen: leven vanuit je ware zelf, vanuit je hoogste potentieel. Oftewel, jezelf transformeren naar het Lichtwezen dat je bent. Zodat je met jouw licht de wereld kunt verlichten. Het is het collectief doel van ons allen, van elk individu, van elke ziel. Een ieder op zijn eigen tijd en pad.

We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. – Pierre Teilhard de Chardin

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

 

 

Je bent ingeschreven op de nieuwsbrief!