privacy

 

Privacyverklaring

Ik vind jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 in werking is getreden. Deze privacyverklaring geldt als je mijn website www.karishmasanchit.nl bezoekt en/of deelneemt aan een van mijn behandeltrajecten, (online) trainingen, workshops of acties. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.

Voor vragen over je privacy kun je contact opnemen met info@karishmasanchit.nl.

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’.
Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt de eenmanszaak Karishma Sanchit bedoeld.

Artikel 1 Gegevens van mijn bedrijf

Praktijk Karishma Sanchit is een eenmanszaak, gevestigd te Barendrecht aan de Essenwede. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73621331. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik en voor welk doel?

a. Versturen van nieuwsbrieven en social media
Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mailadres en social-media-account voor direct marketing en social-mediamarketing. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief of door mij te volgen op social media. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

b. Cookies: gedrag en bezoekgegevens website en social media
Mijn website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

De volgende cookies plaatst mijn website:

1. Cookie voor Google Analytics

De website https://www.karishmasanchit.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de bezoekers mijn website gebruiken. Hierdoor kan ik mijn service analyseren en waar nodig verbeteren. Ik ben hierbij gebonden aan de bewaartermijnen van Google. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met je IP-adres, wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt. Deze gegevens zijn nooit herleidbaar naar individuele bezoekers.

Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan je dit via de browser uitschakelen.

2. Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacyverklaringen van de door Stralen van Geluk gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

c. Cliëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een cliëntdossier aanleg. Dit aanleggen van een dossier is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In die wet is bepaald dat het medisch dossier in principe 15 jaar moet bewaren. Ik houd het cliëntdossier elektronisch bij. Deze verslagen worden opgeslagen op de harde schijf van mijn computer en zijn niet voor derden toegankelijk.

Een dossier bevat jouw persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook neem ik in het cliëntdossier gegevens op die voor de behandeling noodzakelijk of van belang zijn (of kunnen zijn), bijvoorbeeld je woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na jouw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij je huisarts of een andere zorgverlener. Het clientdossier beschouw en behandel ik strikt vertrouwelijk. Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook als jouw behandeltraject wordt vergoed door je werkgever.

d. Financiële administratie

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, eventueel btw-nummer, klantnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou binnen 1 jaar verwijderen.

e. Overige doeleinden

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, dan zal ik je naam, e-mailadres, eventueel telefoonnummer of Skype ID/Skypenaam en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten binnen 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, website en de inhoud van jouw bericht. En wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Testimonials over mijn diensten bewaar ik tot jij een verzoek doet tot verwijdering en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang.

Wanneer jij een afspraak met mij in wilt plannen, verwerk ik ook jouw Skype ID/Skypenaam of telefoonnummer. Door het plaatsen van je bericht en het versturen van het contactformulier deel je deze gegevens automatisch met mij. Deze gegevens verwijder ik 3 maanden na ons laatste contact.

Artikel 3 Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Bijvoorbeeld: wanneer je klant bent van Karishma Sanchit dan heeft de boekhouder inzicht in jouw persoonsgegevens zodat ze in opdracht van mij taken kunnen uitvoeren om jou zo goed mogelijk te helpen. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 4  Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van mij.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere zorgverlener onder willen brengen, dan zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@karishmasanchit.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5  Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@karishmasanchit.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie augustus 2023

 

Want to see more?

Gallery
Services
Blog

Email Me

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

 

 

Je bent ingeschreven op de nieuwsbrief!