Zelfontkenning is misschien wel de grootste verborgen schaduwzijde van de gewonde vrouwelijke energie.

Een splagaat tussen wat vrouwen ‘horen’ te voelen en daadwerkelijk voelen: incongruent gedrag. Je negeert je ware gevoelens en onderdrukt onderliggende emoties waardoor je alles verstandelijk gaat beredeneren.

Omdat dit laatste vaker voorkomt bij vrouwen, spreek ik voor het gemak over de vrouw maar neemt niet weg dat mannen zich hier ook in kunnen herkennen. De mannelijke en vrouwelijke energie zit immers in zowel de man als de vrouw.

Zelfontkenning kan een traumarespons zijn, maar kan ook voortkomen uit sociaal aangepast gedrag. Je leeft volgens de verwachtingen van je vertrouwde kring of van de maatschappij in plaats van te leven naar wat je hart je ingeeft, ook al kan je hoofd daar niet altijd bij.

We denken vaak het goed te doen, terwijl we in feite iets doen wat tegen onze ware natuur indruist. Bijv. het is goed om aardig, inlevend, verzoenend te zijn en slecht om egoïstisch, dwars, ongehoorzaam, boos en afwijkend te zijn.  We gaan ons anders voordoen dan we van nature zijn uit angst om slecht te zijn en veroordeeld te worden. Maak jezelf niet wijs dat het goed en nobel is om passief, plooibaar en overbescheiden te zijn. Je gaat dan tegennatuurlijk gedrag als goed en verantwoord bestempelen.

Een paar voorbeelden van Zelfontkenning:

  • je bent bereid om werk te doen dat je diep van binnen geen voldoening geeft, uit angst voor het onbekende.
  • je blijft in een relatie met een partner die je waarde niet ziet, omdat het zo goed is als maar kan of uit angst veroordeeld te worden.
  • je benijdt een andere sister om wat ze doet of heeft, maar je houdt de schijn op of kopieert haar en doet alsof je het zelf bedacht hebt, uit angst niet goed genoeg te zijn.
  • je bent bereid aan de verwachtingen van anderen te voldoen uit angst om slecht te zijn en er niet bij te horen.
  • je bent bereid om mee te knikken en mee te lachen met anderen in plaats van jouw waarheid te spreken uit angst voor afwijzing.


Als je jezelf herkent in bovenstaande voorbeelden en bereid bent om compromissen te sluiten, leef je vanuit een bewuste staat van zelfontkenning.

Je leeft nog in een onbewuste staat van zelfontkenning wanneer je niet aan jezelf de onzekerheid die hieronder schuilt durft toe te geven. Op een diepere laag gaat het om een innerlijke leegte die we niet alleen voor anderen verborgen houden, maar vooral voor onszelf. In de diepere laag van de schaduw van zelfontkenning zit eenzaamheid, angst en ontreddering. Je mag ontdekken dat door in de diepte van je schaduw te duiken jij je LichtKracht hervindt.

Zolang we onze ware gevoelens en emoties blijven onderdrukken, bewust of onbewust, zullen we onderdrukking ook weerspiegeld zien in de buitenwereld. De onderdrukking van de vrouwelijke energie, begint immers bij onderdrukken van de vrouwelijke energie in onszelf. Zo binnen, zo buiten.

Een thema dat ik niet alleen persoonlijk herken, maar ook terugzie bij de vrouwen in mijn praktijk. Waar de onvolwassen mannelijke energie de neiging heeft zichzelf zichtbaar onnatuurlijk op te blazen, heeft de onvolwassen vrouwelijke energie de neiging zichzelf niet-zichtbaar onnatuurlijk te ontkennen.

Tijdens mijn sessies maken we het onbewuste, bewust. Zodat we kunnen toewerken van Zelfontkenning naar Zelferkenning van je Ware Essentie.

Benieuwd naar zo’n sessie? Plan gerust geheel vrijblijvend een inzichtsessie bij me in of mail op karishma@stralenvanlicht.nl.

Wil je meer weten over het helen en balanceren van de mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf? Kijk dan hier.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

 

 

Je bent ingeschreven op de nieuwsbrief!